Základná škola s materskou školou Klin

Prihlásenie

Sobota 28. 3. 2015

Počet návštev: 1042327

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.3.2015)
Ján Lajda (VII.A)
Dominika Šatanová (VII.A)
Soňa Jatyelová (I.B)
Soňa Luticová (IV.B)
Soňa Ulíková (I.B)
Zajtra (Nedeľa 29.3.2015)
Miroslav Kovalčík (Žabková trieda)
Pozajtra (Pondelok 30.3.2015)
Andrej Romaňák (VII.B)
Rebeka Šimurdová (IV.A)

Novinky

 • 26. 3. 2015

  Do galérie Zatmenie Slnka boli pridané fotografie.

 • 26. 3. 2015

  Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

 • Hurá, korčuľovanie!

  Opäť sa nám po dlhšom čase podarilo ísť korčuľovať na HK Altis čomu sa potešili všetci zúčastnení amatérski korčuliari  z našej školy. Nadšenie a kondička ich neopúšťali ani po sedemdesiatminútovom tréningu, keď museli ukončiť radostné šantenie. Elán nechýbal tak starším, ako aj najmladším žiakom a ani sprievodu pani učiteliek  Ing. D. Závodnej a Mgr. G. Podhajskej. Športu a korčuľovaniu zdar!

 • Dňa 10.03. 2015 sa deviataci našej školy stretli  s riaditeľkou Prima banky Mgr. E. Hvoľkovou a pani A.  Plutinskou,  ktoré ich oboznámili s produktmi a službami bánk a podrobne ich informovali o možnostiach, ako pracovať s peniazmi, o založení vlastného študentského účtu, ktorý im dáva možnosť naučiť sa hospodáriť s peniazmi, o platobnej karte, jej používaní. Dozvedeli sa, aký je rozdiel medzi debetnou a platobnou kartou. Taktiež ich oboznámili s elektronickým bankovníctvom, s rôznymi typmi spotrebných úverov, spoznali študentský úver a neobišli ani hypotekárne úvery a podmienky  ich poskytovania. V závere žiaci dostali základné informácie o povinnostiach splácania úverov. Veríme, že sa nám podarilo  deviatakov zaujať a získané vedomosti použijú neskôr v praktickom živote. G. Podhajská

 • Koncert „Maj rád druhého ako hudbu“

  Dňa 16.12. 2014 sa uskutočnil v základnej škole koncert „Maj rád druhého ako hudbu“ pre všetkých žiakov  našej školy. Podujatie sa nieslo v znamení ľudových tónov a malo výchovnovzdelávací charakter. Program pre žiakov pripravil preventista pre deti a mládež  Mgr. Tibor Šándor , ktorý ho aj moderoval. Cieľom podujatia bolo šíriť univerzálnu prevenciu, poskytnúť deťom i mládeži rôzne formy komunikácie  a zlepšiť orientáciu v sociálnych vzťahoch  zameraných na úctu  k druhým.  Po skončení koncertu sa žiaci 7. – 9. ročníkov  školili v trestnoprávnej zodpovednosti detí  a mládeže, kde sa dozvedeli  o zodpovednosti vzhľadom  k ich veku, správaní sa k rovesníkom  a šikanovaní. Veríme, že toto netradičné vzdelávanie ich povedie k zodpovednému  správaniu sa v škole, ale aj mimo nej. G. Podhajská

 • Zatmenie Slnka

  Dňa 20.3.2015 sme na  Slovensku dopoludnia mohli pozorovať čiastočné zatmenie Slnka.  Začiatok zatmenia (pre stred Slovenska) nastal o 9 h 41 min, maximálna fáza o 10 h 51 min a Mesiac slnečný kotúč opustil  o 12 h 02 min.

  Pozorovania tohto prírodného javu  sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Sledovanie začali naši prváci a postupne sa vystriedali všetky ročníky. Čiastočné zatmenie Slnka žiakov veľmi zaujalo. Priebeh z pozorovania zatmenia Slnka si môžete prezrieť vo fotogalérii.

 • 9. 3. 2015

  Do galérie Noc s Andersenom návrat :-) boli pridané fotografie.

 • 8. 3. 2015

  Do galérie Valentínska pošta boli pridané fotografie.