• Budova školy
    • Oddychová zóna
    • Počítačová učebňa
    • Počítačová učebňa
    • Počítačová učebňa
    • Multimediálna učebňa
    • Multimediálna učebňa
    • Multimediálna učebňa
    • Technická učebňa
    • Technická učebňa
    • Technická učebňa
    • Jazyková učebňa
    • Jazyková učebňa
    • Jazyková učebňa
    • Fyzikálno-chemická učebňa
    • Fyzikálno-chemická učebňa
    • Fyzikálno-chemická učebňa
    • Školská knižnica
    • Školská knižnica
    • Školská knižnica
    • Školská telocvičňa
    • Školská telocvičňa
    • Školská telocvičňa
    • ŠKD 1
    • ŠKD 1
    • ŠKD 1
    • ŠKD 2
    • ŠKD 2
    • ŠKD 2
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 9. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin
   • zsklin@orava.sk
   • Kliňanská cesta 122/4, 029 41 Klin Klin Slovakia
   • Riaditeľňa: 043/ 558 43 27 Riaditeľka školy: 0905 829 200 Zástupkyňa MŠ: 0910 584 322 Vrátnica ZŠ: 0911 584 323 Zborovňa: 043/552 47 50 Ekonómka: 0910 760 446 Hospodárka: 0910 760 446 Špeciálna pedagogička: 043/552 47 49 Elokované pracovisko, Cesta k soche 325/2: 043/558 43 53 Elokované pracovisko: Hlavná 224/128: 043/ 532 49 26 Školská jedáleň: 043/558 44 50 Vedúca ŠJ: 0910 760 445 ŠKD p. uč. Baľáková: 0904 592 669 ŠKD p. uč. Sireková: 0904 565 499
   • 37813111
   • 2021678439
   • SK64 5600 0000 0040 4083 9001 - výdavkový účet SK63 5600 0000 0040 4083 3005 - príjmový účet
   • KOMASK2X
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje